ISO9001

Milieu

Procestechnisch is er door Haveman steeds fors geinvesteerd in preventieve milieumaatregelen en een zuiveringsinstallatie voor afvalwater. Er worden continue maatregelen getroffen om met de beste technieken de milieubelasting tot het uiterste te minimaliseren.

Een ultra-moderne waterzuiveringsinstallatie staat hier garant voor.

Met deze waterzuiveringsinstallatie zorgen wij ervoor dat er geen vervuild water in het milieu terecht komt. Ons zuiveringsproces wordt voortdurend bewaakt door onszelf en de overheden. Waterschap Delfland is er hier een van. Door ingewikkelde zuiveringstechnieken slagen wij er steeds in ruim onder de gestelde normen te blijven. Wij zijn er trots op schoon te werken en het milieu zo minimaal mogelijk te belasten.